Lahendame kõik teie IT mured
samal ajal kui teie kasvatate oma äri

Usaldage oma ettevõtte IT taristu tugiteenused meie meeskonna hoolde ja pange Grex enda kasuks tööle!

Aitame kiirelt muutuval digiajastul sinu ettevõttel ajaga kaasas käia ning tehnoloogiliselt pidevalt areneda, pakkudes teenuseid ja lahendusi, mis tõstavad sinu ettevõtmiste efektiivsust.

Pakume klientidele nii taristu rajamist kui finantseerimist, igapäevast haldamist ja järjepidavat arendamist.

Vajad IT spetsialisti abi ja nõuannet?

Kõiki vastuseid oma küsimustele ja probleemidele ei pea ilmtingimata ise otsima! Meie asjatundlik meeskond aitab sind kiiresti vajaliku lahenduse leidmisel ja välja töötamisel. Nii kaotad vähem aega ja oma väärtuslikku ressurssi.

Ükski klient pole meie jaoks liiga väike või suur ning küsimused rumalad!

Küsi abi

Sooviksid ülevaadet oma ettevõtte IT olukorrast?

IT audit on lihtne ja tõhus meetod organisatsiooni IT riskide tuvastamiseks. See on väga vajalik olukorras, kus ettevõttel puudub terviklik ülevaade oma IT olukorrast või IT-protsesside vastavusest standarditele. Auditi tulemusena anname selge hinnagu, milliseid IT probleeme ja riskikohti tuleks lahendama hakata.

Lepi aeg

TEENUSED JA LAHENDUSED

IT teenused

Töökorras ja järelvalve all olevad IT süsteemid tagavad sinu ärile kindluse ja aluse edukaks toimimiseks.

 

Kompetentsus ja üle 10 aastane kogemus annab julguse võtta meil enda kanda kogu vastutuse sinu IT infrastruktuuri toimimise ja järjepidava arendamise eest.

 

Grexi meeskonna oskus hinnata sügavuti erinevate klientide vajadusi ning pakkuda läbimõelduid ja paindlikke IT teenuseid aitab Teil kogu oma energia ärisse suunata ja IT mured seljataha jätta.

Pilveteenused

Paljudel ettevõttel puudub reaalne vajadus või võimalus omada IT taristut, mille rajamine on kulukas ja aeganõudev.

 

Parimaks lahenduseks antud olukorras ongi pilveteenuste kasutamine, mis võimaldab IT infrastruktuuri hoida teenusepakkuja turvalises andmekeskuses.


Kliendi jaoks on kõrgtasemel pilveteenuste puhul peamisteks eelisteks  kokkuhoid, kiirus ja turvalisus.

Tarkvararent

Kuutasupõhine renditeenus võimaldab IT kulusid paremini planeerida ja alati kõige uuemat tarkvara versiooni kasutada.

 

Igakuiselt maksad teenusena vaid nende litsentside eest, mida vajad ja kasutad. Soovi korral on võimalus igal hetkel litsentsi tüüpi või kogust muuta, millele vastavalt kuutasu kas väheneb või suureneb.

 

Tihti võimaldab ka selline paindlik teenus kiirelt muuta ettevõttes kasutatavat litsentseerimisplaani ning valida ühe litsentsipaketi asemel teine pakett.

Oleme valmis lihvinud Office365 terviklahenduse, mis on paindlik, turvaline ning pakub mugavat ligipääsu kõikjalt üle interneti.

 

Ühe kuutasu sees saad kasutada vajadusepõhiseid pilveteenuseid ning juba tuntuid Office tarkvararakendusi Word, Excel, Outlook, Powerpoint ja palju muud. Võta kasutusele äriklassi meili-, ühiskalendri ja ressursi planeerimise pilveteenus oma tööde ajakohasena hoidmiseks, failisalvestus- ja dokumendihaldusteenus omavahelise koostöö lihtsustamiseks ning uusim tarkvara versioon on alati juba hinna sees.

Mõistlik ja taskukohane lahendus, mis katab väiksemate ettevõtete esmased põhivajadused andmete varunduseks, dokumentide hoidmiseks ning jagamiseks, erinevat tüüpi grupiõiguste omistamiseks ja vajadusel ka videokaamera salvestiste säilitamiseks.

IT erilahendused

Me mõistame, et iga ettevõte on unikaalne ja klassikalised lahendused ei pruugi kõigile sobida.

 

Pakume oma portfellis erilahendusi, mis vastavad kliendi individuaalsetele vajadustele ja seega on antud teenused suures osas tailor made. Selliste rätsepalahendusteni jõutakse läbirääkimiste ning arutluste teel, et mõistaksime sinu ettevõtte vajadusi nii nagu sina seda näed ja sooviksid.

Grex IT hooldusteenus

Teenus, mille järgi meid tuntakse ja mille eest oleme pälvinud klientide tunnustuse ning lojaalsuse.

Teadmised, üle 10 aastane laiahaardeline kogemus ja meeskonnatöö hallatud teenuste osutamisel on teinud selle võimalikuks.

Baasteenus

Baasteenuse ülesandeks on tagada valmisolek teenuse osutamiseks. Eeldus on meie tehniku korraline visiit vähemalt üks kord aastas või kokkuleppelise sageduse vältel.

Baasteenuse abil on ettevõttele tagatud:
 • proaktiivne monitooring;
 • ülevaade IT seadmetest;
 • ajakohane dokumentatsioon;
 • ülesannete ja tõrgete registreerimine koos lahendusega ja kuupõhine raport.

KAUGHALDUSTEENUS

Kaughaldusteenuse sihtgrupiks on mobiilsed kliendid, kes vaatamata distantsile vajavad tehnilist abi ka väljaspool kontorit või kelle aktiivne tööiseloom vajab aegajalt tehnilisetoe sekkumist igapäevasesse töösse.

Kaughaldusteenuse abil on ettevõttele tagatud:
 • tarkvaraliste rikete tuvastamine ja kaugtoe abil kõrvaldamine;
 • andmete kao tuvastamine ja kokkulepitud stsenaariumi alusel reageerimine;
 • rakenduste seisakute tuvastamine ja kõrvaldamine;
 • viiruste või nuhkvara rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.

HOOLDUSTEENUS

Kokkulepitud hooldusteenus on mõeldud ettevõtetele, kelle IT lahendused ei ole ülikeerukad, kuid kes vajavad abi võimalike tekkitavate probleemide lahendamisel.

Hooldusteenuse abil on ettevõttele tagatud:
 • aktiivseadmete proaktiivne monitooring;
 • personaalne tehniline tugi nii kauhalduse kui ka personaalse IT spetsialist poolt;
 • korraline tarkvara uuendus;
 • seadmete auditeerimine vähemalt üks kord kuus;
 • garantiiliste seadmete garantiiremondi organiseerimine;
 • IT seadmete ning lahenduste ostu-müügi nõustamine/soovitused.

TÄISHOOLDUSTEENUS

Täishooldusteenus on Grex meeskonna hooldus-, haldus- ja tugiteenuste kogum, et katta ka kõige suuremate klientide vajadusi.

Meie meeskond on valmis võtma vastutust edendamaks ettevõtte infrastruktuuri lahendusi, pakkudes läbimõeldud kontseptsiooni ja struktuuri projekteerimisest, väljaehitamise ning  toetava tugiteenuseni.

Täishooldusteenuse abil on ettevõttele tagatud:
 • tehniline tugi;
 • seadmete ennetav ja tavahooldus;
 • personaalne tehnik/spetsialist;
 • süsteemide administraator;
 • kliendihaldur;
 • projektijuht.

MÕNI IT LAHENDUS EI TOIMI VÕI OLEMASOLEV TEENUS EI KATA TEIE ÄRI VAJADUSI? 

Meie teenuste portfell on paindlik ja mitmekülgne, kust leiame üheskoos sobilikuma variandi sinu äri edendamiseks.
VÕTA ÜHENDUST

Meie väärtused

Suhtumine

Sinu äri on meie äri prioriteediks – anname endast kõik, et su ärilised ettevõtmised õnnestuksid.
Me panustame aega ja uurime sügavuti, et mõista oma klientide äriprotsesse ning vajadusi, et pakkuda välja teenuseid ja tehnoloogilisi lahendusi, mis nendele vastaksid ja võimaldaksid ka tulevikus kasvada.

bussines-02

Järjepidev areng

Julgustame oma meeskonna liikmeid pidevalt enesearengusse panustama, et suureneks ettevõttesisene kompetents, mille baasil oma klientidele kvaliteetset ja kiiret teenust, samuti lägimõeldud lahendusi pakkuda ning vältida ebakompetentsusest tulenevaid riske. Tugev meeskond on alati edukam kui üksik andekas tiimiliige.
Meie meeskonnaliikmed läbivad igaaastase koolituskava raames erinevaid IT kursusi ja omandatud kompetentside kinnituseks on me spetsialistidel mitmeid sertifikaate.

bussines-03

Ühtehoidev meeskond

Spetsialistidena toome kõik erinevaid väärtusi oma ettevõttesse ja meie äri edukus toetub just meeskonna tugevusele, ühtekuuluvusele ning lojaalsusele. Meeskonna võime teineteisega tõhusalt koostööd teha, omab otsesest positiivset mõju igapäevase töö kvaliteeti ja seetõttu meie igaühe isiklikud vajadused pole kunagi kõrgemal Grex IT meeskonna omadest.
Usalduse kinnituseks on kliendid meie vastutusse erinevate hangete läbiviimised ning IT eelarvete koostamise usaldanud.

bussines-01

Kommunikatsioon

Me teame, et iga probleemi avastamise ja lahenduse võti peitub osapoolte vahelises suhtluses. Meie klient on meile partner, kellega avatud suhtlus ja konstruktiivne tagasiside aitab viia oodatud tulemiteni ning tagab eduka koostöö. Grexi teenuse- ja kommunikatsioonistruktuuri aluseks on meie klienditugi, kelle vastutusalasse kuulub pöördumiste haldamine, lahendamine, kontroll ja tagasiside.
Aus tagasiside on meie jaoks parim viis partnerit mõista ning tema ootustele vastavat teenust pakkuda.

Planeeritus

Ettevõtte IT taristu läbimõeldud järjepidev areng on kiirelt muutuval digiajastul edukuse võtmeks. IT osatähtsus mängib aina suuremat rolli ettevõtte äritulude kasvamises ja innovatsioonis. Töötame kliendi jaoks välja konkreetsetest ärivajadustest lähtuvad lahendused ja viime need vastavalt kokkuleppitule ellu.
Oleme ettevõtetele abiks IT arengukavade koostamisel ning nende tähtaegsel elluviimisel. Vajadusel aitame ettevõtte juhtkonda IT eelarve planeerimisel ja valdkonda puudutavate strateegiliste otsuste langetamisel.

 

 

 

 

 

Ausus ja vastutus

Oma tegemistes oleme siirad ja ausad – seda öeldes võtame vastutuse kõigi oma otsuste ja kohustuste eest. Oleme alati kliendi huvisid silmaspidades oma teenuseid pakkunud – ka olukordades, kus see meile endile äriliselt kõige kasumlikum ei ole ja saaksime soovitada mõnda kallimat lahendust.
Aususele ja kompetentsile tuginedes, saame luua pikaaegseid ja usalduslikke suhteid oma klientide, töötajate ning koostööpartneritega.
Vastutust kinnitavad ka meie koostöö- ja partnerluslepingud, kus on selgelt sõnastatud meie lubadused ja vastutus.

MEILE MEELDIVAD VÄLJAKUTSED – PANE MEID PROOVILE JA LEIAME SULLE PARIMA LAHENDUSE!

“In the middle of difficulty lies opportunity”
– Albert Einstein

IT seadmete ja tarkvara müük

Pakume laias valikus juhtivate tootjate ärikasutajatele mõeldud IT seadmeid, tarkvara ja serverlahendusi. Meie käest on võimalik sul soetada kogu ettevõtte äritegevuseks vajalik riist- ja tarkvara koos seadistusega, lisaseadmeid ning tarvikuid. Su seadmed on soovi korral eelkonfigureeritud ja valmis koheseks kasutamiseks.

Aitame ettevõtetel standardiseerida oma arvutiparke, et vähendada jooksvaid kulusid ja tõsta tootlikkust.

KÜSI PAKKUMIST